UKK MADRASAH DINIYAH

Pada hari senin, 23 mei 2016 Madrasah Diniyah YPP Nurul Huda mengadakan ujian kenaikan kelas (UKK) madrasah diniyah nurul huda, ujian tersebut diadakan sejak tanggal 23 mei sampai 28 mei 2016 tepatnya pada pukul 16:00 WIB (Ba’da Ashar) sampai selesai.

Ujian kenaikan kelas (UKK) tersebut bertempat digedung baru YPP Nurul Huda dan pelaksanaannya itu sebelum santriwan & santriwati Madrasah Diniyah Nurul Huda masuk kedalam kelasnya masing masing, seluruh santriwan dan santriwati di kumpulkan tepatnya dihalaman gedung baru YPP Nurul Huda , untuk membaca kitab yang sudah ditentukan oleh pengurus madrasah secara bersamaan.

Pada waktu ujian itu diadakan untuk kelas 1 shifir sampai kelas 2 wustho selama satu minggu, ujian ini diadakan untuk pertujuan supaya semua guru tahu sebesar mana kemampuan santriwan & santriwati dalam bidang agama tarsebut, dan bagi santriwan & santriwati yang sudah bisa memahami atau sudah mampu dalam pelajaran tersebut, akan melanjutkan pelajarannya kekelas yang lebih tinggi .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *